Aanpak

Een goed energieproject vraagt om inzicht. Daardoor kunnen wij zinvolle en duurzame oplossingen ontwikkelen die een optimaal rendement opleveren. Uw ambitieniveau is daarbij leidend. Na een energie-analyse brengen wij de energiebesparende oplossingen in kaart. Wanneer deze financieel zinvol blijken te zijn sluiten we een intentieovereenkomst af. Op basis van deze intentieovereenkomst werken we de maatregelen verder uit in een plan van aanpak. Na het plan van aanpak zal Trending Energy de engineering, uitvoering en beheer en onderhoud verzorgen.

Energie-analyse

Energie besparen begint met inzicht. Om dit inzicht te verkrijgen beginnen we met een energie-analyse. Met deze analyse beoordelen we hoeveel besparing er te realiseren is. Wij kijken naar de energierekening, de installaties, machines, bouwjaar en schil van het gebouw en de gebruikswijze. Hierna kunt u kiezen voor een reguliere investering of voor een energieprestatiecontract waarbij de investering door Trending Energy wordt verzorgd.

Intentieovereenkomst / haalbaarheidsonderzoek

Indien de energie-analyse positief is sluiten we een intentieovereenkomst af. In deze intentieovereenkomst spreken we af dat wanneer er een positieve businesscase ontwikkeld kan worden dit zal leiden tot een energieprestatiecontract. Op basis van de intentieovereenkomst zal Trending Energy een haalbaarheidsonderzoek starten.

Engineering

Met strategische partners uit ons netwerk ontwikkelen wij een technisch plan. De gehele coördinatie van deze engineering ligt bij Trending Energy. Kwaliteit van optimale technische en organisatorische oplossingen en bijbehorende planning is daarbij vanzelfsprekend.

Uitvoering

Trending Energy organiseert, coördineert en controleert de uitvoering van het energiebesparingsproject. Een goede afstemming met u als klant is cruciaal om er voor te zorgen dat uw werkzaamheden geen hinder ondervinden.

Energieprestatiecontract

Een energieprestatiecontract legt afspraken vast tussen partijen betreffende de te realiseren energiebesparing. Een groot deel van of de gehele energiebesparing wordt gebruikt voor de aflossing van de financiering. In het prestatiecontract wordt aangegeven waar we uiteindelijk naartoe werken, wat het doel van de samenwerking zal zijn. Hierbij zullen de energiebesparende maatregelen worden genomen, met garanties ten aanzien van de te behalen besparingen.

Beheer en onderhoud

Trending Energy zal u vanaf de start van de uitvoering van het project blijven ontzorgen. Dit door zowel het beheer en het onderhoud van de energiebesparende maatregelen te organiseren en uit te voeren.

uw partner voor project- of gebiedsESCo