FAQ
Esco staat voor Energy Service Company, een dienstverlenend bedrijf dat ontzorgt bij de verlaging van uw energiekosten door realisatie van energiebesparingen. Hierbij  is het mogelijk om energiebesparende maatregelen te nemen zonder als klant te hoeven investeren. Maar u bent uiteraard ook vrij om te kiezen voor een totale ontzorging van uw energieproject en toch zelf te investeren. De keus is aan u.

Een ESCo werkt op basis van een prestatiebeloning, waarbij de klant niet hoeft te investeren in de maatregelen. De ESCo zorgt voor een energiebesparing, op basis waarvan er geld vrijkomt voor de beloning. De vergoeding aan de ESCo komt voort uit de besparing aan energiekosten, waardoor het mogelijk is om als klant direct financieel voordeel te hebben bij de maatregelen. Wanneer de voorwaarden uit het prestatiecontract niet worden behaald, zal de ESCo het risico dragen. 

Product-ESCo
De eerste, ook wel product-ESCo genoemd, richt zich op één specifieke duurzame maatregel. Een goed voorbeeld hiervan is een ESCo die conventionele TL-verlichting vervangt door een energiezuinige variant. De contractduur van de product-ESCo is hierbij beperkt. Deze bedraagt in de regel 3 tot 4 jaar.
Installatie-ESCo
Een tweede type ESCo, installatie-ESCo, richt zicht op meer ingrijpende energiebesparende maatregelen zoals de klimaatinstallaties van een gebouw. De investeringen die hiermee gepaard gaan, zijn hoger dan bij de product-ESCo. Daarmee samenhangend is ook de contractduur aanmerkelijk langer: 7 tot 10 jaar
Gebouw-ESCo
Het derde en laatste type ESCo, een gebouw-ESCo, grijpt het diepst in op de energiehuishouding van een gebouw. Naast de onder type 1 en 2 genoemde energiebesparende maatregelen, past een gebouw-ESCo ook maatregelen in de schil van een gebouw toe.
Gebieds-ESCo
Een gebieds-ESCo organiseert collectieve installatie, beheer, onderhoud en monitoring van energiebesparende maatregelen voor meerdere bedrijven. Dit bv op bedrijfsterreinen.

Een ESCo levert geen energie. Bij het aangaan van een energieprestatiecontract bent u vrij om te blijven kiezen bij welke energieleverancier u energie af wilt nemen.

Ja dat klopt. Maar de ervaring leert dat dit meestal niet leid tot rendabele of integrale energiebesparingen.  Bedrijven, instanties en overheden hebben vaak moeite om de benodigde kennis te mobiliseren en te organiseren. Daartegenover staat dat u met een ESCo overeenkomst het risico verlegt naar de ESCo aanbieder. Daarbij wordt de garantie van de besparingen vastgelegd in een Energieprestatie contract.

Dat kan! Trending Energy biedt u de bijzondere mogelijkheid om met onze stappen ESCo klein te beginnen. Om daarna de ESCo uit te breiden tot een groter of totaal project. Met ons concept “One Small Step” houden wij de ESCo vormen flexibel dat ze u bij elke grootte van uw energie project passen.

Informeer naar de mogelijkheden!

Als de ESCo overeenkomst na de afgesproken looptijd afloopt wordt de installatie uw eigendom, desgewenst kunnen wij het onderhoud van de installaties verzorgen.