Wat is een ESCo?

ESCo staat voor Energy Service Company

Een ESCo is een organisatie die diensten levert ten behoeve van energiebesparing op gebouw- en installatieniveau. Hierbij is de ESCo de investerende partij die de gehele zorg rondom de energievoorziening voor haar rekening neemt. Dit betreft dan de gehele projectorganisatie, -coördinatie als mede de uitvoering, beheer en monitoring. De energiebesparing wordt daarbij vastgelegd in een energieprestatiecontract.

In Nederland zijn energieprestatiecontracten nog niet zo bekend. Maar in het buitenland werken veel bedrijven en organisaties al op basis van de ESCo-gedachte. Voordeel is dat de bedrijven hun financiën geheel kunnen besteden aan hun core business. 

30%

“met betere inkoop en inregeling is al een besparing van 30% mogelijk”

Het energieprestatiecontract 

Een belangrijk voordeel van een energieprestatiecontract is dat het bedrijf zelf geen financiële middelen hoeft vrij te maken voor de investering in het energieproject (eigen middelen inbrengen is wel mogelijk). De investering gebeurt door het ESCo-bedrijf. Deze investering kan vervolgens worden afbetaald met de energiebesparing die door het energieproject wordt gerealiseerd. Meer nog, Trending Energy zorgt ervoor dat het bedrag van de afbetaling lager ligt dan de energiebesparing die men realiseert. Daardoor geniet u vanaf de eerste dag van een netto opbrengst.

Omdat een bedrijf zelf niet hoeft te investeren, kan het haar kredietvolume volledig besteden aan investeringen in de core business. Omdat het energieproject zichzelf volledig financiert hoeft er geen ruimte te worden voorzien in de begroting. Dit biedt als voordeel dat de projecten sneller kunnen worden uitgevoerd en dat er, in het geval van een organisatie met een internationale structuur, ook geen goedkeuringstraject moet worden opgestart. Een snellere uitvoering van het energieproject zorgt ook voor een snellere opbrengst.

Bijkomend voordeel van de ESCo-aanpak is dat er één partij u geheel ontzorgt. U hoeft als ondernemer beperkte capaciteit vrij te maken om uw energieproject te ontwikkelen.

ONE

SMALL

STEP 

Een ESCo is maatwerk!

En daarvoor hebben we het concept  “One-Small-Step” ontwikkeld.

Met dit concept geven wij invulling aan verschillende ESCo-vormen:

One: 

Deze ESCo-vorm is de meest uitgebreide met geïntegreerde aanpak van gebouwschil, installatie, gedragsbepalende elementen. Deze “totaal-ESCo” levert een alomvattend energieproject op met een gegarandeerde besparing, neergelegd in een energieprestatiecontract.

Small:

Deze ESCo-vorm betreft kleine projecten als bv. de vervanging van de ledverlichting in een gebouw of het plaatsen van zonnepanelen. Dit zijn meestal overzichtelijke projecten. Waarbij ook de besparing via een energieprestatiecontract wordt vastgelegd.

Step: 

In de “Stappen-ESCo” komen we stapsgewijs tot een totaalplan komt om de energierekening van de gebouwen en zijn daaraan gerelateerde processen energiezuiniger te maken. Bijvoorvoorbeeld dat eerst de verlichting wordt vervangen door ledverlichting, waarbij men proefdraait met het fenomeen ESCo. Als deze proef slaagt kan een volgende stap gezet worden naar als het plaatsen van zonnepanelen of het verduurzamen van de installaties. Belangrijk bij de “Stappen-ESCo” is het feit dat de uitgevoerde maatregelen geen belemmering mogen vormen voor toekomstige ingrepen. Dit ondervangen wij door op voorhand een uitgebreid plan van aanpak op te stellen van alle logisch te nemen maatregelen.

Het concept van “One Small Step” houdt rekening met het feit dat een energieprestatiecontract flexibel moet kunnen zijn. 

Onze missie is om maatwerk te leveren ongeacht de grootte van het project.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op